Tillbaka till startsidan

Styrelse


Utdrag ur §4 i Stadgarna:

"Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse som skall bestå av en ordförande och sex ledamöter samt två ersättare för dessa...."

Ordförande
Anne Silfverskiöld
anne.silfverskiold@dll.se

Kassör och medlemsförteckning
Kenneth Anderini
kenneth.anderini@telia.com

Sekreterare
-

Postmästare
Hokke Larsen
hokke27@hotmail.com

Övriga ledamöter
Göran Arleij, goran.arleij@telia.com
Yvonne Lundblad, luy@comhem.se
Kerstin Wallmark, kerstin.wallmark1@comhem.se
Eva Hallermalm-Hammarström, ehh1323@gmail.com

Ersättare
Catharina Hellberg, cathis@mbox301.swipnet.se
Christina Brusén, christina.brusen11@gmail.com

Utanför styrelsen: Webbansvarig
Ulf Ekblad
ulf.ekblad@comhem.se


 
Tillbaka till startsidan
 
Bildskärmsupplösning rek 1024x768 IE v4.5